Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Co to jest wolnomularstwo?

symbole masońskieWolnomularstwo, zwane także masonerią to termin szeroki i wewnętrznie zróżnicowany. Wbrew pozorom, odpowiedź na pytanie czym jest wolnomularstwo wcale nie jest prosta. Co więcej, w różnych częściach świata i w różnych momentach historii odpowiadano na to pytanie inaczej. Oznacza to, że istnieje bardzo wiele bardzo różnych definicji wolnomularstwa.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wolnomularstwo jest dobrowolnym, głęboko humanistycznym ruchem filozoficzno-społecznym stawiającym sobie za cel poprawę losu Ludzkości - głównie poprzez samodoskonalenie jego członków (wolnomularzy).

W swoich tradycyjnych spotkaniach (nazywanymi pracami Loży), wolnomularstwo posługuje się zestawem wieloznacznych symboli, przekazywanych od pokoleń przez kolejnych Mistrzów. Symbole te w znakomitej większości nawiązują do historii masonerii jako cechu kamieniarskiego - stąd obecność cyrkli, węgielnic, kielni, pionów i poziomic.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Co to znaczy być wolnomularzem?

mistrz masońskiByć wolnomularzem to być zawsze uczciwym człowiekiem, stale pogłębiać swoją wiedzę i wykorzystywać ją następnie dla dobra i rozwoju społeczeństwa. Warto tu przytoczyć prastare stwierdzenie: "Mason jest człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów". Ta prosta i jednocześnie bardzo głęboka definicja pochodzi z jednego z najważniejszych dokumentów wolnomularskich - Konstytucji Masońskich (spisanych przez Jamesa Andersona w 1723 roku na podstawie o wiele starszych, średniowiecznych pism).

Wolnomularz to ktoś, kto przez całe swoje życie dąży do bycia lepszym człowiekiem. Ta prosta potrzeba samodoskonalenia towarzyszyła Ludzkości od jej zarania. Wielu ludzi na przestrzeni wieków wybierało w tym celu najróżniejsze drogi - szukając ścieżek samorozwoju poprzez filozofię, działalność społeczną, wolontariat, jogę, studia, czy nawet... kapłaństwo. Każda z tych dróg może być (i jest) wartościowa. My, masoni, przyjmujemy jednak własną metodę - wolnomularską.

Metoda wolnomularska to m.in. wspólne spotkania w Loży (tzw. prace), podczas których przeprowadzamy dyskusje dotyczące najróżniejszych tematów (np. filozoficznych, społecznych czy etycznych). Często dyskusje te mają charakter alegoryczny - w czym pomagają nam pradawne symbole, przekazane nam przez dawnych mistrzów wolnomularskich.

Rozmowa wolnomularska nie ma charakteru debaty politycznej. Tu nikt nikogo do niczego nie próbuje przekonać - bowiem jako wolnomularze odrzucamy wszelkie dogmaty. Poznajemy zdanie naszych Braci i Sióstr - i na tej podstawie próbujemy ponownie przemyśleć nasze poglądy na świat. Obserwując innych - wzbogacamy siebie. Ważnym elementem spotkań wolnomularzy jest także poznawanie historii i tradycji naszych Poprzedników.

Wolnomularze uważają, że poprzez stawanie się lepszym, poprzez coraz głębsze poznawanie i rozumienie istoty Człowieczeństwa mamy szansę w pozytywny sposób oddziaływać na nasze otoczenie. Dzięki temu, poprzez stałą pracę nad sobą, przyczyniamy się do poprawy losu Ludzkości.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Rytuał wolnomularski

Rytuał, czyli ceremoniał prac Loży opisuje wiele spraw związanych z ubiorem masońskim, insygniami oficerskimi, sposobem zachowania się podczas spotkań oraz zasadami wolnomularstwa. Rytuały Lóż różnią się od siebie nieznacznie - ale uczestnictwo w każdym z nich stanowi niezapomniane przeżycie dla jego członków.

Jest wiele różnych wersji rytuałów i każdy z nich ma swoją własną charakterystykę. Choć na przestrzeni wieków, wiele dokumentów dotyczących rytuałów zostało opublikowanych, to nadal jedyną możliwością poznania jego głębi jest indywidualne doświadczenie. Czyż można zrozumieć, czym jest smak świeżego, pachnącego jabłka - jeśli jedyną naszą wiedzę czerpiemy z książek o nim?

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Ryty wolnomularskie

Od pojęcia rytuału należy odróżnić brzmiący podobnie termin ryt. Ryt - w pewnym uproszczeniu - to określenie tradycji wolnomularskiej, wyznaczającej aspekty wolnomularskie dotyczące głównie tzw. Stopni Wyższych (praktykowanych powyżej stopnia Mistrza). Są tradycje kładące nacisk na elementy rycerskie w wolnomularstwie, a są i takie, które podkreślają przede wszystkim archetyp pracy rzemieślniczej. Dla początkującego masona problematyka rytów ma marginalne znaczenie - ale uznaliśmy, że warto o tym wspomnieć, aby pokazać bogactwo i skomplikowanie wolnomularstwa.

W wolnomularstwie stosuje się wiele różnych rytów (niektóre z Lóż praktykują nawet kilka z nich). I tak, warto wskazać na:

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Kim jest mason w XXI wieku

Wbrew obiegowym opiniom, nie jesteśmy władcami tego świata. Nie decydujemy o międzynarodowych rynkach finansowych, nie szukamy potęgi, bogactwa ani władzy. Wszystkie te sprawy są dla prawdziwego wolnomularza niewiele warte.

Wśród Braci znajdują się adwokaci, profesorowie, lekarze, ale także przedsiębiorcy i przedstawiciele wolnych zawodów, a nawet studenci. Łączy nas poczucie Braterstwa i świadomość, że wszyscy jesteśmy Równi. Jedynym bogactwem, które liczy się w Loży jest bogactwo wnętrza Człowieka.

Warto podkreślić, że współczesne wolnomularstwo (używa się też terminu: masoneria) jest zorganizowane na fundamencie dobrowolnego i legalnego stowarzyszenia, spełniającego wymogi prawne i posiadającego rejestrację w KRS.