Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Historia naszej Loży

Postanowienie o powołaniu Loży Nadzieja zostało podjęte 13.04.5990 r. w Lille (Francja) przez grupę 11 Mistrzów Wolnomularskich. 25 listopada 5990 r. odbyła się ceremonia zapalenia świateł w nowym warsztacie. Otwarcie prac nastąpiło w Rycie Francuskim, a po powołaniu Oficerów, Loża podjęła prace w Rycie Szkockim Poprawionym.

Siedzibą nowej Loży ustanowiono Warszawę (zgodnie z ideą przywrócenia wartości wolnomularskich w demokratycznej Polsce), choć w początkowym okresie Warsztat odbywał prace przede wszystkim w Lille, stając się ośrodkiem przyciągającym Braci zainteresowanych naszą Ojczyzną. Oficjalne przeniesienie światła Loży do Polski miało miejsce rok później.

Pierwszy Czcigodny Mistrz Loży, B:. Andrzej, przez kilka następnych lat był aktywnym członkiem Loży pracującej już w Polsce. Do dziś aktywnie wspiera prace warsztatu, działając jednocześnie na rzecz powołania Loży Św. Andrzeja (Loża Wyższych Stopni Rytu Szkockiego Poprawionego). Członkowie Loży Nadzieja przyczynili się także do powstania Loży Wyższych Stopni w Rycie Francuskim (Sz∴ L∴ Sokrates na Wschodzie Warszawy).

Warto dodać, że obecny Czcigodny Mistrz, B:. Zbigniew, był inicjowany w tym samym roku, w którym powstała Loża Nadzieja.

W 1996 roku Loża Nadzieja przyczyniła się do powstania Wielkiego Wschodu Polski, stając się jedną z lóż założycielskich tej obediencji. Do dziś nasi Bracia sprawują urzędy oficerskie w Radzie Zakonu i bezpośrednio przyczyniają się do dalszego rozwoju wolnomularstwa liberalnego w Polsce.

Na przestrzeni ćwierćwiecza, prace Loży Nadzieja odbywały się w sposób regularny, raz w miesiącu (a czasami nawet częściej). Bracia spotykali się także z okazji Nowego Roku czy uroczystych prac wolnomularskich św. Jana. Uczestniczyliśmy także w licznych pracach innych Lóż Wielkiego Wschodu Polski czy Międzynarodowego Zakonu Mieszanego Le Droit Humain oraz w licznych wyjazdach zagranicznych.

Najnowszą inicjatywą Loży Nadzieja stało się powołanie Trójkąta Masońskiego (loża wolnomularska w organizacji) na północy Polski. Jego pełna nazwa to Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie