Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie

Historia naszej Loży

Postanowienie o powołaniu Loży Nadzieja zostało podjęte 13.04.1990 roku Ery Profańskiej w Lille (Francja) przez grupę 11 Mistrzów Wolnomularskich. 25 listopada 1990 r. E.P. odbyła się ceremonia zapalenia świateł w nowym warsztacie. Otwarcie prac nastąpiło w Rycie Francuskim, a po powołaniu Oficerów, Loża podjęła prace w Rycie Szkockim Poprawionym.

Siedzibą nowej Loży ustanowiono Warszawę (zgodnie z ideą przywrócenia wartości wolnomularskich w demokratycznej Polsce), choć w początkowym okresie Warsztat odbywał prace przede wszystkim w Lille, stając się ośrodkiem przyciągającym Braci zainteresowanych naszą Ojczyzną. Oficjalne przeniesienie światła Loży do Polski miało miejsce rok później.

Pierwszy Czcigodny Mistrz Loży B∴ Bernard, przez kilka następnych lat był aktywnym członkiem Loży pracującej już w Polsce. Do dziś aktywnie wspiera prace warsztatu, działając jednocześnie na rzecz powołania Loży Św. Andrzeja (Loża Wyższych Stopni Rytu Szkockiego Poprawionego). Członkowie Loży Nadzieja przyczynili się także do powstania Loży Wyższych Stopni w Rycie Francuskim (Sz∴ L∴ Sokrates na Wschodzie Warszawy).

Warto dodać, że obecny Czcigodny Mistrz B∴ Zbigniew, był inicjowany w tym samym roku, w którym powstała Loża Nadzieja.

W 1996 roku Loża Nadzieja przyczyniła się do powstania Wielkiego Wschodu Polski, stając się jedną z lóż założycielskich tej obediencji. Do dziś nasi Bracia sprawują urzędy oficerskie w Radzie Zakonu i bezpośrednio przyczyniają się do dalszego rozwoju wolnomularstwa liberalnego w Polsce.

Na przestrzeni ćwierćwiecza, prace Loży Nadzieja odbywały się w sposób regularny, raz w miesiącu (a czasami nawet częściej). Bracia spotykali się także z okazji Nowego Roku czy uroczystych prac wolnomularskich św. Jana. Uczestniczyliśmy także w licznych pracach innych Lóż Wielkiego Wschodu Polski czy Międzynarodowego Zakonu Mieszanego Le Droit Humain oraz w licznych wyjazdach zagranicznych.

W 2016 roku Ery Profańskiej Loża Nadzieja została współzałożycielem nowej polskiej obediencji pod nazwą Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

W tym samym roku, dzięki inicjatywie naszej Loży powstała Loża Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska pracująca w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Cyrkiel i Węgielnica - znaki masońskie